Бизнес режа

«Хоразмдонмахсулотлари» Акциядорлик

Жамиятининг 2019 йил бизнес режаси.

Кириш:

  1. Жамиятнинг максади ва мазмуни
  1. Жамият тугрисида умумий маълумот

2.1           Жамиятни асосий фаолияти

2.1             Жамиятнинг реквизитлари, макоми, таркиби:

2.2             Устав жамгармаси ва акционерлар структураси

2.3             Ташкилий структураси

2.4             Жамиятнинг солик системаси

 

  1. Жамиятнинг ишлаб чикариш фаолияти ва курсатиладиган хизматлар

3.1             Жамиятнинг ишлаб чикариш кувватлари

3.2             Ишлаб чикарилаётган махсулот хажми ва турлари

      а)         Ун

      б)        Омухта  ем

      в)        Уруглик бугдой

      г)        Гурунч ишлаб чикариш

 

  1. Маркетинг фаолияти

4.1             Хом- ашё ва материаллар

4.2.            Сунги уч йил давомидаги хом - ашё ва материаллар сотиб олиш

4.3             Тайёр махсулотларнинг турлари ва навлари буйича

сотилиши

 

  1. Молиявий фаолият

5.1             Жамиятнинг сунгги уч йил давомидаги молиявий хисоботлари тахлили:

а)               Жамият баланси тахлили

б)              Моиявий натижалар хисоботи тахлили

 

  1. 2018 йил учун режалар:

6.1             Ишлб чикариш режаси

6.2             Хом- ашё сотиб олиш

6.3             Жамиятда кушимча иш уринлари яратиш максадида ишлаб чикаришни кенгайтириш ва курилиш ишлари ташкил килиш.

Файлни юклаб олиш: Бизнес режа.