Устав

«XORAZMDONMAXSULOTLARI»

aksiyadorlik jamiyatining

У с т а в и

Мундарижа:

I  Жамиятнинг тўлиқ ва қисқартма номи, жойлашган манзили, хуқуқий ҳолати.

П. Фаолиятининг сохаси (асосий йўналишлари) ва максади.

Ш. Устав фондининг (устав капиталининг) микдори, жамият акцияларининг сони, номинал киймати. Жамиятнинг устав капиталини кўпайтириш ва камайтириш

IX. Жамият акцияларининг турлари ва улар бўйича дивидендлар тўлаш тартиби.

V. Жамиятнинг захира фонди.

Жамият бошқарувининг тузилмаси

VII. Жамиятнинг бошқарув органлари.

VIII. Акциядорларнинг умумий йиғилиши

Жамиятнинг кузатув кенгаши

X. Жамиятнинг ижроия органи - бошқарув раиси

Тафтишчи

XII. Жамиятнинг ички аудит хизмати

XIII. Аудиторлик ташкилоти

XIV. Якуний коидалар

Файлни юклаб олиш: Устав.

Хоразмдонмахсулотлари"АЖ

бошқарув раиси:                                                Абдуллаев Равшонбек Машарибович